T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Bosna Hersek’e seyahat edecek vatandaşlarımıza duyurulur.

Anılan Ülkeye yalnız seyahat edecek olan, müstakil pasaport hamili reşit olmayan yabancıların sınır polisine anne,baba yada yasal vasileri tarafından düzenlenmiş ve yetkili makamlarca onaylanmış bir muvakatname ibraz etmeleri halinde kabul edilecekleri bildirilmektedir. Anne veya babasının pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olan kişilerin ise BH’ye girebilmelerinin pasaport sahibiyle seyahat etmeleri halinde mümkün olduğu belirtilmektedir.