T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Bulgaristan’a Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyurulur

Bulgaristan’ı hususi ziyaret etmek isteyen, ticari faaliyette bulunmak isteyen
Vatandaşlarımıza Bulgaristan tarafından hazırlanan davetiyelerin noter tasdikinden sonra Bulgaristan’ın Göç Ofisi tarafından da onaylanması gerektiği bildirilmiştir.