T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

 

Amerikan Marshall Planı kapsamında, II. Dünya Savaşı’nda harap olan Avrupa’nın yeniden inşası için 1948 yılında kurulan OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü), 1960’da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de katılımıyla küresel çapta bir işlerlik kazanmıştır.

 

Dünya halklarının refahını ve ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçlayan OEEC’nin devamı niteliğindeki OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ise 1961 yılında kurulmuştur. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunmaktadır. Bugün 34 ülkenin üyesi olduğu örgüt, hükûmetlere, deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ve sorunlara ortak çözüm üretebilecekleri bir platform sunmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin ardında yatan etkenleri anlamaya çalışan OECD, ticaret ve yatırım alanlarındaki küresel akımları ve üretkenliği ölçmektedir.

 

OECD sosyal güvenlikten, tatil sürelerine; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin gençleri hayata nasıl hazırladığından, yaşlıların bakımına kadar insanların günlük hayatını doğrudan etkileyen konularla ilgilenmekte ve hayat kalitesini artırıcı politikalar önermektedir.

 

Turizm birimi, OECD Girişimcilik, KOBİ'ler ve Yerel Kalkınma Merkezi bünyesinde yer almaktadır. OECD turizm konusunda güçlü bir deneyime sahiptir. 1948 yılında kurulan Turizm Komitesi, sürdürülebilir kalkınma açısından uluslararası turizmin gelişimine etki eden politikaların ve yapısal değişimlerin ele alındığı bir forumdur.

 

OECD turizm sektöründe tescilli bir uluslararası aktördür. Turizm alanında izlenen politikaları diğer sektördekilere (ekonomi, istihdam, inovasyon, ulaşım, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, bölgesel kalkınma, KOBİ ve girişimcilik, vs.) bağlayan yatay yaklaşımı, pek çok bakımdan benzersizdir. Turizm komitesi, karar alıcılara, sektörün başa çıkması gereken zorluklara, bunların ekonomik etkilerine ilişkin somut analizler ve gelecek yıllarda turizmin gelişimini etkileyebilecek politik çözümler sunmaktadır.

 

Turizm Komitesi, Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) ile birlikte, turizm istatistikleri üzerine küresel bir forum düzenlemektedir. Bu forum 1994’ten beri, turizm istatistiklerinin gelişimi ve bunların siyasî faaliyet ve teşebbüsler için kullanımı hakkında görüş ve deneyim alışverişine dair eşsiz çerçeve sunmaktadır. Komite ayrıca, belli konularda, BMDTÖ (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü), Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Uluslararası Turizm Bürosu, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.

 

OECD’nin, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde hazırladığı, turizm politikalarını ve eğilimlerini ele alan yayınları bulunmaktadır. Bu yayınlar, turizmdeki temel gelişmeler ile sektördeki öncelikli konulara ışık tutmayı; OECD bölgesindeki ve dışındaki turizm eğilimlerini yorumlamayı amaçlamaktadır.

 

OECD Turizm Komitesi yılda iki kere toplanmaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılının Nisan ayında Fransa’nın başkenti Paris’te 93. OECD Turizm Komitesi Oturumu düzenlenmiştir. Ekim ayında ise Polonya’nın başkenti Varşova’da 94. OECD Turizm Komitesi Oturumu düzenlenmiştir.