T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ)

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), uluslararası seyahat ve turizm alanında en önde faaliyet gösteren bir Birleşmiş Milletler (BM) uzman kuruluşudur. 1946 yılında, “Uluslararası Resmi Seyahat Kuruluşları Birliği” adı altında bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. 1970 yılında adı “Dünya Turizm Örgütü” olan kuruluş 2003 yılında BM uzman kuruluşu halini almıştır. BMDTÖ; turizm politikaları, istatistikleri ve konuyla ilgili bilgi üretimi konusunda küresel bir forum işlevi görmektedir.

 

Birleşmiş Milletler ilkeleri çerçevesinde görev yapan Örgütün amacı; uluslararası anlayış, barış, refah ve evrensel değerler ile insan haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda, özellikle üye ülkelerin ekonomik gelişimlerini destekler mahiyette dünya turizmine katkıda bulunmaktır. Örgüt sorumlu, sürekli ve dünya ölçeğinde erişilebilir turizmin gelişimine destek vermekte; turizmin sosyo-ekonomik getirilerini artırmak amacıyla Küresel Turizm Etiği Kanunu’nun uygulanmasını teşvik etmektedir. Ayrıca fakirliği azaltmak ve kalıcı kalkınmayı desteklemek amacıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak adına turizmi bir araç olarak geliştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu çerçevede, BMDTÖ iş imkanları yaratılmasını, doğal ve kültürel mirasın korunması, barışın temin edilmesi ve insan haklarına saygının artırılmasını hedeflemektedir.

 

Örgüt; Birleşmiş Milletler üyesi 156 ülkenin asil üyeliği, 2 ülkenin gözlemci üyeliği (Holy See, Palestine), 6 bölgenin (içişlerinde otonom, dışişlerinde bağlı yönetimler Aruba, Flanders, Hong Kong, Macao, Madeira, Porto Riko) ortak üyeliği, 400’ün üzerinde kuruluş ve şirketin bağlı üyeliğinden oluşmaktadır. Bağlı üyeler arasında otel zincirleri, seyahat şirketleri, eğitim kurumları ve özel sektör kuruluşları yer almaktadır.

 

Ülkemiz BMDTÖ asil üyeliğine sahiptir. Türkiye’de yer alan BMDTÖ bağlı üyeleri ise şunlardır:

 

-Antalya Uluslararası Turizm Koleji

-Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

-Concorde De Luxe Resort Otel

-IATCA International

-Fest Travel

-Tez Tour

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

-Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)

-Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED)

-Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

-Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)