T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Protokol Şubesi

Protokol Şubesi’nin Görevleri:


-Sayın Bakanın, Başkanlığımızın programları çerçevesinde gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine (ön heyet olarak) katılarak tüm protokol işlemlerini yürütmek,

-Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın Müsteşar ve Sayın Müsteşar Yardımcılarının, yurtdışı ziyaretlerinde görüşecekleri makamlara ve ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklarına verilmek üzere hediyelik ürün temin etmek,

-Konuk Bakanların ve heyetlerinin ülkemize yaptıkları ziyaret ile ilgili ağırlama, organizasyon ve protokol işlerini, ilgili şube ile koordine etmek,

-Sayın Bakan ve Sayın Müsteşarın verdiği resmi yemeklerin organizasyonunu yapmak (Katılımcı listesi, davetiye, oturma düzeni, menü kartları, yer gösteren isimlik ve müşirleri hazırlamak)

-Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen kültürel etkinlikler nedeniyle ülkemize gelen diğer yabancı konuklar, sanatçı grupları, bilim adamları vb. kişilerin ağırlanmasına ilişkin görevleri ilgili şube ile işbirliği içinde yürütmek (Konser ve benzeri etkinliklerde davetli listeleri ve davetiye hazırlamak, dağıtmak, teyitlerini alarak oturma düzeni yapmak),

-Sayın Bakanımızı ziyaret etmek isteyen yabancı misyon mensupları, yabancı heyetler ve kişilerin randevu taleplerini özel kalem müdürlüğü ve ilgili şube ile koordine etmek,

-Sorumluluk alanına giren süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını araştırmak ve geliştirmek ve bu önerilerin onaylarını alarak uygulamaya konulmasını sağlamak.


Bakanlık Protokol  Listesi;  aşağıdaki adresten

www.kultur.gov.tr/TR,104596/protokol-listesi.html

ya da

Bakanlığımızın Personel Dairesi Başkanlığı'ndan resmi yazı ile talep edilebilir.İlgili Mevzuat:

-Teşrifat Müdüriyeti Umumiyesinin Vazaifi Hakkında Talimatname


-18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


-Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği


-Türk Bayrağı Kanunu


-Türk Bayrağı Tüzüğü
Linkler:


-Dışişleri Bakanlığı Protokol Linkleri;

http://www.mfa.gov.tr/protokol-genel.tr.mfa
İletişim:


Şube Müdürü: K. Ercan ÜNAL:

E-posta: ercan.unal@kulturturizm.gov.tr

Telefon: +90 312 470 79 57