T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Koordinasyon Şubesi

Koordinasyon Şubesi’nin Görevleri:

 

-Başkanlığımız yıllık idari faaliyet raporunu ve haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak,

 

-Kayıp ve çalıntı eserlerin duyurulmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak,

 

-Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terminoloji çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, Başkanlığımız terminoloji çalışmalarını yürütmek,

 

-Bakanlığımız birimlerince Dışişleri Bakanlığı'ndan talep edilen görüş ve değerlendirmeler ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

 

-Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Başkanlığımıza yöneltilen taleplerle ilgili koordinasyonu sağlamak,

 

-Başkanlığımızı ilgilendiren soru önergeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

 

-Bütçe görüşmeleri ile ilgili Başkanlığımızı ilgilendiren bilgileri derlemek,

 

-Brifing dosyası hazırlamak,

 

-Başkanlığımızdan talep edilen çeşitli hususlarda Başkanlığımız görüş ve önerilerini hazırlamak,

 

-Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi sağlamak,

 

-Bakanlığımız birimlerinden ve dış paydaş kurumlardan gelen duyuruları iletmek,

 

-Başkanlığımız Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, eylem planı, iç kontrol ve performans programları ile ilgili çalışmaları yapmak,

 

-Başkanlığın performans ölçütleriyle ilgili veri tabanının Şubeler bazında oluşturulmasını sağlamak,

 

-Ankara Üniversitesi ATAUM tarafından düzenlenen AB eğitim programlarına Başkanlığımız personelinin katılımı ile ilgili çalışmaları yürütmek,

 

-ETİK Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütmek.


İletişim: 

Abdulkerim ŞAHİN

Telefon: 0312 470 79 59

E-Posta: abdulkerim.sahin@kulturturizm.gov.tr@kulturturizm.gov.tr