T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 
 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak, bu alanlara yönelik belirlenmiş hedeflere hangi stratejilerle ulaşılacağını tespit etmek ve başarıya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın internet sitesi için tıklayınız.