T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Koordinasyon Şubesi Faaliyetler

 

TERMİNOLOJİ ÇALIŞMALARI

Kamu kurumlarımızın dil ve terminoloji alanında işbirliği ve eşgüdümünün sağlanması ve ayrıca yabancı ülke kurum-kuruluşları ile yapılan yazışmalarda doğru ve tutarlı bir dil kullanılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde bir dizi çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda Kamu Kurumları Dil ve Çeviri Alanında Eşgüdüm Toplantıları düzenlenmiş, terminoloji alanında yürütülmesi planlanan çalışmalarda işbirliği yapılarak ortak bir terminoloji platformu kurulması amacıyla Kamu Kurumları Terminoloji Çalışma Grubu oluşturulmuş ve terminoloji çalışmalarının ilkelerine dair seminerler gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız görev alanı içinde bulunan ve Dışişleri Bakanlığı çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere Bakanlıklarımız arasında ortak çalışma grupları kurularak “Telif Hakları”, “Kültürel Miras”, “Sinema” ve “Müzik ve Sahne Sanatları” alanında terminoloji projeleri yürütülmüştür.

Bakanlığımızın mevzuatla belirlenen görev alanları ile ilgili terminoloji çalışmalarının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir.